Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet
Lions valspråk: We serve - vi hjälper
Hem
Medlem i Lions
LC Råås historia
Aktiviteter
Vi har hjälpt
Länkar
Styrelsen
Kontakter
Bildgalleri
För medlemmar
Möten
När:
1:a torsdagen i månaden kl. 18.30
Var:
Kajgatan1
Lions ledord: TRÄFFAS, TRIVAS, TJÄNA


 

Birger Sjögbergs Minnessten i Ramlösa skänkt av Lions Club Råå, läs mer...

Vi har hjälpt

Våra hjälpprojekt 2020-2021

Lions Forskningsfond i Skåne 12 600  
Lions forskningsfond mot folksjukdomar 1 320
Nordiska samarbetsrådet 1 320
Sveriges Lions fond för funktionshindrade        2 310
Lions Rent vatten 1 650
Lions Miljöarbete 330
Lions Club International katastrofhjälp 6 270
Lions forum för jämställdhet 1 320
Orkester Norden 165
Lions Women Skill Training Cerntre 660
Bidrag till Råå Museum 9 000
Vi stödjer Center för AIDS drabbade familjer i Sydafrika, Hosanna Community Projects (klicka på länken)  *)                       37 000
Summa Lionsåret 2020-07-01 till 2021-06-30    73 945

*) Av bidraget till Hosanna kommer 27 000kr från andra Lions klubbar i regionen

Lions Club Råå har som policy att inte ge bidrag till privatpersoner utan endast till föreningar eller motsvarande.
Lions Sverige har under många år köpt in tält som sedan vi har skänkt till MSB. Här kan du läsa mer genom att klicka här.

© 2020 Lions Club Råå · e-post: