Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet
Lions valspråk: We serve - vi hjälper
Hem
Medlem i Lions
LC Råås historia
Aktiviteter
Vi har hjälpt
Länkar
Styrelsen
Kontakter
Bildgalleri
För medlemmar
Möten
När:
1:a torsdagen i månaden kl. 18.30
Var:
Kajgatan 1
Lions ledord: TRÄFFAS, TRIVAS, TJÄNA


Lions Club Råå Historia
Den förste mars 2020 fyllde vi 60 år!

Hur började det?
Vår förste president – charterpresidenten – Olle Markbo träffade under en sjukhusvistelse i mellersta Skåne en Lionsmedlem från Landskrona. Olle Markbo blev intresserad och kallade Råå-Ramlösabor till ett första möte på restaurant Skepparegården (numera ersatt av tre radhus i korsningen Kustgatan - Lybecksgatan). 14 personer som var intresserade av Lions budskap, att hjälpa människor, samlades.

Installationen
Tisdagen den 1 mars 1960 avhölls den högtidliga invigningen av Lions Club Råå i Raus kyrka. Den efterföljande charterfesten var förlagd till Ramlösa Hotell. Herrarna var, som tidens anda krävde, iförda frack och damerna långa klänningar. Vår charterklubb eller fadderklubb var Lions Club Helsingborg, som dessvärre upphörde juni 2013 på grund av hög ålderr bland medlemmarna

Möteslokal
Månadsmötena var till en början förlagda till Restaurant Skepparegården. När denna byggnad revs, flyttade klubben till gamla Råå Wärdshus efter en kortare sejour på restaurang Skonaren på Kaptensgatan.Nu hålls månadsmötena första torsdagen i månaden oftast på Kajgatan 1, tidigare Råå Wärdshus, vid hamnen.


Möten och Aktiviteter De första sammanträdena och mötena var mycket formella jämfört med dagens. Lions rörelsen var ju influerad av att amerikanska seder. Idag är medlemsmötena informella, gemytliga och korta, där ärendena är förberedda av olika kommittéer.
Ett år efter starten år var klubben mogen för sin första stora aktivitet, en inkomstbringande Loppmarknad som levat kvar ända till idag. Numera bedriver vi bakluckeloppis tillsammans med Råå GF, se under fliken Aktiviteter. Lions Club Råås andra stora aktiviteter är Julmarknaden i slutet av november, ankracet i maj och Sillabordet, bormalt, första lördagen i juli.

Stödprojekt under åren Under klubbens 50 år har insatserna och aktiviteterna förändrats radikalt. Förr i tiden arbetade klubben närmare människorna och utförde i det tysta social hjälp. Vid jultid besöktes gamla, ensamma och sjuka människor för att överlämna presenter, blommor och kaffe.
Numera hjälper vi de lokala kultur- och idrottsföreningarna och prioriterar ungdomsverksamhet och vårdboende i vårt närområde. En mångåriga satsning är ”att stå emot droger”, upplysning om och avtal med sjätteklassarna i de lokala skolorna.
Lions Club Råå stödjer även forskning mot cancer, barndiabetes och andra folksjukdomar.
Internationellt så har Lions Club Råå för närvarande hjälpprojekt i Sydafrika, Thailand och Tanzania. Vi bidrar även till Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är ett hjälporgan för katastrofer och återuppbyggnad. Den internationella hjälpverksamheten sker ofta i samarbete med flera Lionsklubbar. Ser vi tillbaka bara de senaste 10 åren så har enbart Lions Club Råå delat ut cirka 1,5 millioner kronor i bidrag.

Lions Club International
Lions Club Råå ingår i den svenska delen av LIONS CLUBS INTERNATIONAL och följer de fastställda stadgarna. Lions valspråk är: We serve – Vi tjäna. Mottot är ”För samhällsansvar och livskvalitet”.

LIONS bildades i Chicago år 1917 av försäkringstjänstemannen Melvin Jones. Organisation-en finns i 200 länder och antalet medlemmar är 1,4 miljoner. Antalet klubbar är mer än 48 tusen. Lionsdagen är den 8 oktober, då Lions flaggar världen över.

Hans Majestät CARL XVI GUSTAF är Sveriges Lions beskyddare.

© 2020 Lions Club Råå · e-post: