Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet
Lions valspråk: We serve - vi hjälper
Hem
Medlem i Lions
LC Råås historia
Aktiviteter
Vi har hjälpt
Länkar
Styrelsen
Kontakter
Bildgalleri
För medlemmar
Möten
När:
1:a torsdagen i månaden kl. 18.30
Var:
Kajgatan 1
Lions ledord: TRÄFFAS, TRIVAS, TJÄNA


Att vara medlem i LIONS CLUB RÅÅ

¨       LIONS CLUB RÅÅ är en del av den världsomspännande Lions rörelsen med rötter i USA.

¨       Lions skänker pengar till välgörande ändamål av vitt skilda slag. Huvudsyftet för Lions är insamlingar till välgörenhet, och vi gör detta under trivsamma och kamratliga former!

¨      Vi är för närvarande ett 30-tal medlemmar i Lions Club Råå och numera är c:a en tredjedel av medlemmarna damer.

¨      Vi träffas på månadsmötet kl. 1730, första torsdagen i månaden (dock inte januari, juli, augusti) oftast på Kajgatan 1 (tidigare Råå Wärdshus). Mötesrutinen är: mingel med öl/vin i baren, för att sedan lyssna till ett intressant föredrag om högst skilda ämnen (alternativt ett studiebesök). Därefter, för de som önskar, gemensam middag och mötesförhandlingar.

¨      Vid månadsmöten är våra respektive också medbjudna till föredrag och middag.

¨       Månadsmötet är beslutande och klubben är självständig inom Lionrörelsen

¨       En styrelse på c:a 7 personer sammanträder sista måndagen i månaden hemma hos de olika styrelsemedlemmarna och förbereder ärenden för månadsmötet.

¨       Aktivitetskommittén ordnar gemytliga insamlingsaktiviteter, t.ex. Bakluckeloppis, Ankrace, Sillabord, Julmarknad, mm, där vi alla hjälper till.    Vi vill gärna att våra aktiviteter ska synas på Råå för att därmed stärka ”bykänslan”. Se under Aktiviteter för mer information.

¨       Projektkommittén föreslår till vilka ändamål våra insamlade pengar skänks. Se under: Vi har hjälpt för mer information.

¨       De olika förtroendeuppdragen innehas som regel ett år i taget och roterar därför bland medlemmarna. Medlemmarna förväntas acceptera tilldelade uppdrag i kommittéer och styrelse.

¨       Medlems- och programkommittén svarar för rekrytering och medlemmarnas välbefinnande samt ordnar ibland en fest med respektive partner (och ibland med andra familjemedlemmar).

¨      En ”fadder” hjälper nya medlemmar till rätta

¨      Kostnader för medlemskap är för närvarande 1 000 kr per år. Detta går till den administrativa kassan som är helt åtskild från våra insamlade pengar. Vid månadsmötena betalar vi också vår egen förtäring, f.n. c:a 250 kr.

 

Vi vill gärna bli fler, så är du intresserad av att bli medlem, kontakta någon av medlemmarna eller medlemsansvarig under: Kontakter.


Du är mycket välkommen att besöka oss på något
av våra månadsmöten för att ”prova på”.

© 2022 Lions Club Råå · e-post: